top of page
banner-tüp-bebek-ing.jpg

Erkek İnfertilitesi

İnfertilitenin %20 oranında etkeni tek başına erkek faktörüdür, ancak diğer katkıda bulunduğu faktörlerle beraber bu oran %40-50’lere ulaşmaktadır. Bu kadar sık karşılaştığımız bu sorun günümüzde  tıbbi metodlar, cerrahi yöntemler ve tüp bebek uygulaması ile yüksek oranda tedavisi mümkündür. Amprik uygulamalar ve deneysel öneriler yerine ilk yaklaşım sorunun gerçekçi olarak saptanması ve tedavi seçeneklerinin tüm boyutlarıyla çift ile birlikte değerlendirilmesidir.

İleri Kadın Yaşı ve Düşük Yumurtalık Rezervi

Kadın yaşı ve yumurtalık rezervi  ister kendiliğinden gebe kalma denensin, isterse aşılama ya da tüp bebek tedavisi uygulansın başarı üzerinde tek başına etkili en önemli faktörler arasında yer almaktadır. Ancak ileri yaş ve düşük over rezervi tamamen umutsuz olduğunuz anlamına gelmemektedir

Tüp Bebekte Başarıyı Artıran Uygulamalar

Başarı; uygun ve yeterli teknolojinin deneyimli ve başarılı bir ekip tarafından uygulandığı, kalite kontrol sistemlerine önem veren bir merkezin seçimi, tedaviye uyum ve karşılıklı güvenin sağlanabilmesi,  kadın yaşı, ve over rezervi, infertilite nedeni, embriyoların kalitesi ve genetik yapısı vs gibi çok sayıda faktörden etkilenmektedir. Çözüm için altın anahtar bireysel tedavi seçeneklerinizin belirlenmesidir.

bottom of page