top of page
728xauto.jpg

مسئولیت اجتماعی

ما به عنوان انجمن گردشگری سلامت ترکیه، برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورمان به فرصت های برابر برای همه اقشار جامعه اهمیت می دهیم و برای تحقق این امر گام های مشخصی برمی داریم. در راستای این چشم‌انداز، ما در زمینه‌های مختلف زیر چتر «بدون معلولیت» به راه‌حل‌هایی کمک می‌کنیم تا زندگی افراد دارای معلولیت را تسهیل کنیم و آنها را بیشتر در زندگی بگنجانیم.
 
 

bottom of page