top of page
Doktor ofisi

ماموریت ما

ترویج و حمایت از کسب و کارهای منطقه ای و محلی فعال در حوزه گردشگری سلامت و اهداف آنها، کمک به اقتصاد کشور و منطقه، تبدیل شدن به یک برند شناخته شده نه تنها در کشور یا منطقه ای که در آن قرار دارد، بلکه در همه در سراسر جهان.  به عنوان یک انجمن نوآورانه، این است که پشت میل به شکل دادن به آینده و تولید نوآوری های مفید برای بشریت، پایه گذاری خدمات انسان محور، و پایه گذاری تمام برنامه های با کیفیت بر رضایت انسان باشد.

bottom of page