top of page

ما که هستیم
 

به طور فعال در بخش گردشگری سلامت، نیازهای بخش
آموزش و پرورش و آموزش ذینفعان ما در این بخش با سازمان های داخلی و بین المللی
ما در حال کار بر روی تبلیغات هستیم.
   فراتر از بیمارستان های دولتی و خصوصی در بخش گردشگری سلامت
ما به صورت مشترک با دانشگاه ها کار می کنیم.
    موسسات و شرکت های علاقه مند به گردشگری سلامت در ترکیه
ما مشاوره را با تهیه برنامه های استراتژیک مدت دار ارائه می دهیم.
    هنوز در خارج از کشور انگلستان، هلند، اوکراین، بوسنی و هرزگوین، الجزایر، کانادا،
مانند قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ایران، عراق، سودان، اوگاندا، زیبواون، مراکش، سومالی
ما با کشورها همکاری نزدیک داریم.
    علاوه بر کنگره بین المللی، سمینار، کنفرانس و سازمان های نمایشگاهی
ما به آموزش های گردشگری سلامت گواهی شده خود بدون توقف ادامه می دهیم.

 

 

                                                                        

Sağlık Turizmi Derneği.png
bottom of page