top of page
PSİKİYATRİ.png

Psikoloji ve Psikiyatride

Uluslararası Standart

Psikiyatride uluslararası özel standartlar gereklerine uygun olarak tasarlanmış yatay yerleşimli bir psikiyatri hastanesi ve ruh sağlığı rehabilitasyon kompleksi

Takım Çalışması

Psikiyatride Takım Çalışması

Erişkin psikiyatrisi, çocuk ve ergen psikiyatrisi alanlarında çalışan, bireysel psikoterapi ve grup psikoterapisi uygulayan, toplumsal beceri eğitimleri veren, klinik ölçek ve psikolojik testlerle kapsamlı değerlendirme yapan bir takım…

Tanı ve Tedavi

Tanı Ve Tedavi Uygulamaları

Uygulanan tedavilerin öncesinde hastalara,çok sayıda test ve birçok klinik ölçek uygulanarak doğru tanı konması konusunda son derece duyarlı davranılmaktadır.

ruhsal hastalıkların yanı sıra alkol ve diğer madde bağımlılıklarının tanı ve tedavisi konusunda uzmanlaşmış, şizofreni, bipolar bozukluk (manik depresyon), depresyon, panik bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, obsesif-kompulsif bozukluk, sosyal fobi, özgül fobi, travma sonrası stres bozukluğu, somatoform bozukluklar, dissosiyatif bozukluklar, Alzheimer ve diğer tür demanslar, alkolizm ve diğer madde bağımlılıkları, internet ve kumar bağımlılığı, uyku bozuklukları, anoreksiya ve bulimiya gibi yeme bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları ve başta sınırda (borderline) kişilik bozukluğu olmak üzere kişilik bozuklukları tedavi edilmektedir.

bottom of page