top of page
ORTEZPROTEZ.jpg

Ortez / protez uzmanları var olan probleme yönelik biyomekanik özellikleri dikkate alarak bireyi değerlendiren, yaptığı değerlendirme doğrultusunda gereksinimleri saptayarak bireye özgü protez ve ortezi seçen, tasarlayan, bireysel ölçü alarak üreten, birey üzerinde protez-ortez uyumunu sağlayan ve denetleyen, mesleki uygulamalarda yeni teknoloji ve gelişmeleri takip eden ve bunları uygulamalarında kullanan ve özgün cihaz geliştirilmesinde etkin rol oynayan sağlık ve rehabilitasyon ekibinin ayrılmaz üyeleridirler. özel anatomik ve biyomekanik prensiplere göre hastayı değerlendirip gereksinimlerini belirleyerek doğru malzeme ile uygun ortezprotezi seçen, tasarlayan ve yapan ayrıca yapılmasını denetleyen, yapılan ortez-protezi hasta üzerinde değerlendiren, hasta ortez-protez uyumunu sağlayan, yeni malzeme ve teknolojileri izleyen ve mesleki uygulamalarında kullanan ve bunların geliştirilmesinde etkin rol oynayan kısacası hasta bakımını cihazların tasarımı ve üretimi ile harmanlayan, kişinin fonksiyonel seviye ve bağımsızlığını arttırmaya katkıda bulunan sağlık profesyonelleridir.

bottom of page