top of page

Sağlık Turizmi Derneği olarak kurulduğumuz yılından beri Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyelini geliştirmek için bakanlıklarla, kalkınma ajanslarıyla, üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak yayın, proje, basılı-görsel materyal üretimi; ulusal ve uluslararası çalıştay, seminer, kongre, konferans, sağlık hukuku, programları düzenlenmektedir.

 

            Sağlık Turizminde ülke politikalarının oluşturulmasına ilham veren dernek çalışmalarımız aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşuna ve özel sektöre ışık tutmuş, öncülük etmiştir. “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile beraber sağlık turizminin hükümet politikası haline gelmesi de ülke olarak bu konuya bakış açımızı değiştirmiş ve ufkumuzu genişletmiştir. 

bottom of page