top of page

Kulak şikayeti olan hastalar mikroskopik yöntemlerle değerlendirilmekte, işitme testleri uzman kişilerce poliklinik içerisinde modern test yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir. 

Hastanelerimizde doğan tüm bebeklerin işitme yönünden testleri objektif tekniklerle kısa bir sürede yapılmaktadır.

 

Denge problemi olan hastalar detaylı olarak denge ünitesinde değerlendirilmekte, güncel yöntemler ile tedavi ve takipleri yapılmaktadır.

Burun muayenesi nazal endoskopi ile gerçekleştirilmekte ve hastalar görsel olarak hastalıklar konusunda bilgilendirilmektedir

KBB2.jpg

Boğaz ve  ses telleri muayeneleri endoskopik ve videostroboskopik yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.

Çocuklara yönelik olarak yaş sınırı olmaksızın genel anestezi altında bademcik ameliyatları, geniz eti ameliyatı, kulak tüpü tatbiki, ileri teknikleri de içerecek şekilde uygulanmaktadır.

 

Burun hastalıkları ve sinüzitler genel anestezi altında endoskopik yöntemlerle cerrahi olarak tedavi edilmektedir. Burun eti küçültmesi için radyofrekans ablasyon yöntemi uygulanmaktadır.

KBB.jpg

Göz yaşı bezi hastalıkları için göz bölümü ile birlikte endoskopik nazal dakriyosistorinostomi ameliyatları yapılmaktadır.

Burun estetiği için  açık veya kapalı teknik Rinoplasti teknikleri uygulanmaktadır.

 

Kulak hastalıkları için mikroskopik kulak ameliyatları teknikleri, ses tellerini ilgilendiren hastalıklarda genel anestezi altında modern Mikroskopik laringeal cerrahi teknikleri uygulanmaktadır.

 

Horlama şikayeti olan hastalar uyku laboratuvarında değerlendirilmektedir. Cerrahi tedavi olarak klasik uvulopalatoplasti,  sert ve yumuşak damağa yönelik radyofrekans ablasyon, dil  kökü radyofrekans ablasyon yöntemleri uygulanmaktadır.

 

Baş Boyun bölgesi tümör  olgularında hastalar diğer cerrahi bölümlerle tümör konseyinde değerlendirilmekte, güncel baş boyun cerrahisi yöntemleri uygulanmakta ve ameliyat sonrası medikal yada radyasyonla onkolojik tedavi hastanemiz bünyesinde planlanmakta ve uygulanmaktadır.

bottom of page