top of page
GÖZ.jpg

Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

Erişkin ve çocuk hastalarda çok geniş kapsamda göz hastalıklarının tanısı konmakta ve tedavi edilmektedir. 

Bunların arasında; 
Görme bozuklukları, 
Katarakt tanı ve tedavisi, 
Glokomun erken tanısı ve takibi ile tıbbi ve cerrahi tedavileri, 
Retina hastalıkları tanı ve tedavileri (yaşa bağlı makula dejenerasyonu ya da sarı nokta hastalığı, kalıtsal retina hastalıkları, retina damar tıkanıklıkları, diyabetik retinopati, retina dekolmanı, vitreus hastalıkları), göz içi ilaç uygulamaları, 
Kornea hastalıkları (keratokonus tanı ve tedavisi, kornea transplantasyonu, skleral lens dahil kontakt lens uygulamaları, kuru göz tanı ve tedavisi, alerjik göz hastalıkları, kornea enfeksiyonları), 
Çocukluk çağı ve erişkin göz kaymaları (şaşılık takip ve cerrahi tedavisi, ambliyopi yani göz tembelliği tedavisi, botox uygulamaları), 
Nörooftalmolojik hastalıklar, optik sinir hastalıkları tanı ve tedavisi, 
Üvea hastalıkları (Behçet hastalığı, üveitler, koroiditler tanı ve tedavileri), 
Oküloplastik yaklaşımlar (göz kapağı düşüklükleri, kapak tümörleri, kozmetik kapak cerrahileri), 
Doğuştan ve sonradan gelişen göz yaşı kanal tıkanıklıklarının tanı ve tedavileri sayılabilir.Klinik hangi hastalıklara bakar? :


Görme bozuklukları, katarakt, erişkin ve konjenital glokom, şaşılık, keratokonus, kuru göz, göz alerjileri, göz enfeksiyonları, göz kapağı düşüklükleri, retina dekolmanı, maküla (sarı nokta) hastalıkları, diyabetik retinopati, göz tembelliği, optik sinir hastalıkları, Behçet hastalığı, üveitler, göz kapağının kozmetik bozuklukları, göz kapağının kasılmaları (blefarospazm), göz kapağı ve göz içi tümörleri, göz yaşı kanal tıkanıklıkları 

Özellikli İşlemler: 


Kornea nakli (tam kat ve lameller DALK, DMEK, PDEK kornea cerrahileri) 
Keratokonus tanı ve tedavi merkezi (çapraz bağlama, skleral lens uygulamaları, cerrahi tedavilerin hepsini içerir) 
Limbal kök hücre nakli (hastanın kendisinden, yakınlarından ve kadavradan) 
Amniyon zar uygulamaları 
Katarakt cerrahisi ile beraber (MIGS) glokom mikro implant uygulamaları 
Argus II retinal protez uygulamaları 
Keratoprotez ile birlikte yapılanlar dahil tüm güncel vitreoretinal cerrahi işlemler 
Elektrofizyolojik test uygulamaları (VEP, ERG, EOG v.b.) 
Göz kapağına ve şaşılıkta botox (Botulinum toksin A) uygulamaları 
Konjenital glokom cerrahisi 
Glokomda seton (valvli drenaj implantı) cerrahisi

bottom of page