top of page

در کلینیک بیماری های قفسه سینه تمامی بیماری های مربوط به شعبه پیگیری و درمان می شود. بیماران با تیمی بسیار مجرب در زمینه ترومبوآمبولی ریه درمان می شوند، ترومبولیتیک در موارد فوریت بالینی قابل استفاده است و در صورت لزوم می توان از درمان ترومبولیتیک با هدایت کاتتر همراه با کلینیک رادیولوژی مداخله ای استفاده کرد. موارد فشار خون ریوی توسط شورای چند رشته ای بررسی و پیگیری و درمان لازم انجام می شود.

 

gogus-hastalikleri.jpg

در پیگیری سرپایی بیماران مبتلا به آسم و COPD، افراد سیگاری به واحد ترک سیگار ارجاع داده می شوند. موارد آسم مقاوم در بخش آلرژی و ایمونولوژی در حال بررسی است. تکنیک استنشاقی در هر کنترل موارد ارزیابی شده و آموزش های لازم داده می شود. علاوه بر این، بروشورها و آموزش های اطلاعاتی برای پیشگیری از آلرژن ها و عوامل خطر در آسم ارائه شده است. در بیماران مبتلا به COPD، درمان‌های استنشاقی بر اساس مراحل انجام می‌شود و افراد سیگاری مجبور به ترک سیگار می‌شوند. «آموزش فنی استفاده از داروهای استنشاقی» که در تعداد بسیار کمی از بیمارستان‌های کشورمان انجام می‌شود، به همه بیمارانی داده می‌شود که در هر پلی کلینیک توسط پرستار آموزش‌دهنده نسخه برای آنها تجویز می‌شود. تست پوستی آلرژیک (Prick test) برای مواردی که تصور می شود آتوپی دارند نیز توسط پرستاران آموزش دیده در این زمینه زیر نظر پزشک انجام می شود.

یک ارزیابی دقیق بالینی، آزمایشگاهی و رادیولوژیک در کلینیک سرپایی برای بیماران مبتلا به بیماری های محدود کننده مانند COPD، برونشکتازی، کیفوسکولیوز انجام می شود. سپس موارد مناسب برای فیزیوتراپی تنفسی توسط متخصص قلب از نظر ذخایر قلبی با اکوکاردیوگرافی بررسی می شود. پس از ارزیابی ظرفیت های تمرینی با تست راه رفتن شاتل (شاتل) در واحد فیزیوتراپی تازه تاسیس ما، فیزیوتراپی تنفسی شروع می شود. آنها به مدت دو روز در هفته در یک برنامه فیزیوتراپی 2 ماهه سرپایی قرار می گیرند.

 

bottom of page