top of page

Göğüs Hastalıkları Kliniğinde branşla ilgili tüm hastalıkların takip ve tedavisi yapılmaktadır. Pulmoner Tromboemboli alanında çok deneyimli bir ekip ile hastalar tedavi edilmekte, klinik aciliyet durumlarında trombolitik tedavi ve gerekli durumlarda da katater eşliğinde, girişimsel radyoloji kliniği ile beraber trombolitik tedavi uygulanabilmektedir. Pulmoner Hipertansiyon olguları multidisipliner konsey tarafından değerlendirilerek gerekli takip ve tedavileri yapılmaktadır.

 

gogus-hastalikleri.jpg

Astım ve KOAH hastalarının poliklinik takiplerinde, sigara içen olgular sigara bırakma ünitesine yönlendirmektedir. Dirençli astım olguları Alerji ve İmmünoloji Ünitesinde araştırılmaktadır. Olguların her kontrolde inhaler tekniği değerlendirilip gerekli eğitimler verilmektedir. Ayrıca Astım’da alerjenler ve risk faktörlerinden korunmaya yönelik broşürler ve bilgilendirme eğitimi yapılmaktadır. KOAH’lı olgularda da evrelerine göre inhaler tedavileri düzenlenmekte, sigara içenlere sigara bıraktırılmaktadır. Ülkemizde çok az hastanede uygulanmakta olan “inhaler ilaç kullanma teknik eğitimi” reçete yazılan tüm olgulara eğitim hemşiresi tarafından her poliklinik başvurusunda yapılmaktadır. Atopisi olduğu düşünülen olgulara alerjik cilt testi (prick testi) de bu alanda eğitimli hemşireler tarafınca doktor gözetiminde yapılmaktadır.

KOAH, Bronşektazi, Kifoskolyoz gibi restrüktif hastalığı olan olgulara poliklinikte ayrıntılı bir klinik, laboratuvar ve radyolojik değerlendirme yapılmaktadır. Daha sonra solunum fizyoterapisine uygun olgular, kardiyoloji hekimi tarafından ekokardiyografi ile kardiyak rezervleri açısından araştırılmaktadır. Egzersiz kapasiteleri yeni kurulan fizyoterapi ünitemizde artan hızda mekik yürüme testi (shuttle) ile değerlendirildikten sonra solunum fizyoterpilerine başlanmaktadır. Haftada iki gün süre ile 2 aylık ayaktan fizyoterapi programına dahil edilmektedirler.

 

bottom of page