top of page
FİZİK TEDAVİ.jpg

 Hizmetlerimiz

 • Robotik Yürüme Cihazı (Lokomat)

 • Sanal Gerçeklik Sistemli Yürüme Cihazı

 • Yüksek Yoğunluklu Lazer (Hilterapia)

 • Bilgisayarlı Kognitif Rehabilitasyon
  (CognitiveTherapy)

 • Elektroterapi

 • Dekompresif Traksiyon

 • Diz ve Omuz CPM

 • Manuel Terapi

 • Kinezyo Bantlama

 • Eklem içi Enjeksiyon

 • Kupa Terapis

 • Yatılı Fizik Tedavi

Konaklamalı Fizik Tedavi / Yatılı Fizik Tedavi

Nörolojik Rehabilitasyon başta olmak üzere, beyin hasarı, inme (felç), omurilik hasarı, Multiple Skleroz, Parkinson, kas hastalıkları, geriatri, protez rehabilitasyonu, yürüyüş ve denge bozukluklarının fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci, bu alanda uzman personelimiz gözetiminde, her türlü gelişmiş teknolojiler kullanılarak takip edilmektedir.

Pediatrik (çocuk) Rehabilitasyon alanında, uzman kadrosunu ve en gelişmiş teknolojileri bünyesinde barındırmaktadır. Başta Serebral Palsi olmak üzere çocukluk çağına engel olan hastalıkların tümü, her aşamada takip ve tedavi edilebilmektedir. Çocuk, erişkin ve yaşlılarımızın fiziksel ihtiyaçlarına cevap verebilecek diğer sosyal süreçlerle uyumlu ve bu süreçlere entegre olan tedavi programlarına odaklanmıştır.

Robotik Rehabilitasyon ve Yatarak Fizik Tedavi

Hastaya tekrarlayan fizyolojik ve motive edici yürüme eğitimi sağlar. Tüm bilimsel sebeplerin yanında hastalara yürüme hissi ve duygusu vererek onları motive eder. Felç (inme), beyin hasarı, serebral palsi, omurilik hasarı ve diğer yürüme engelli bireylerin tedavilerinde kullanılan Robotik yürüme cihazı ile  robotik bir yürüyüş eğitim sistemidir.

Sanal Gerçeklik Sistemli Yürüme Cihazı (C-Mill) C- Mill

Erken rehabilitasyondan hastalara, ayakta durmayı, adım atmayı ve tekrar yürümeyi öğreterek, genel yürüme performanslarını iyileştirmeyi ve düşme riskini azalmasını hedefler. Ayrıca bünyesindeki çift görev uygulamaları, gerçekçi sanal gerçeklik ortamları ve çeşitli denge zorlukları ile hastalara günlük yaşamdaki fonksiyonel hareketlere hazırlar.

Cognitive Therapy (Bilişsel Terapi) Kognitif Rehabilitasyon

Dikkat, bellek, algı, muhakeme etme gibi bilişsel işlevlerin gelişmesi için yapılandırılan bir çalışmadır. Nöropsikolojik analiz sonuçlarına göre hastaya uygun kognitif zihinsel rehabilitasyon programı oluşturulmaktadır. Bilişsel yeteneklerin geliştirilmesinin eğitiminde verimliliği arttırmak için kullanılan bir kognitif rehabilitasyon sistemi oluşmaktadır. Bu çalışma bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Problemin saptanmasını ve bu problemin kişinin yaşamındaki etkisini anlamak için ilk olarak görüşme ve gözlem değerlendirme yöntemlerine başvurulur. Daha sonra standardize tarama ve değerlendirme testleri uygulanarak kognitif bozukluğun etkisini daha doğru saptamak amacıyla kullanılır.

Yüksek Yoğunluklu Lazer (Hillterapi)

Doku hasarı yapmadan güvenle kullanılabilmesi sebebiyle modern tıp merkezleri ve hastanelerde oldukça popülerleşen yüksek yoğunluklu lazer tedavisi;

 • Kas spazmı

 • Eklem ve omurga problemleri,

 • Eklem kireçlenmesi ve fıtık gibi rahatsızlıklarda kullanılır.

Sağladığı avantajlar arasında ise;

 • Ağrı kesme özelliği

 • Dolaşımı artırma etkisi

 • Ödem azaltma tesiri

 • Doku yenileme etkisi

 • Kas gevşetme özelliği bulunmaktadır.

Yüksek yoğunluklu lazer tedavisinde gönderilen dalgalar hücreler tarafından emilerek hedef hücrelerde arzu edilen değişiklikleri ve iyileşmeyi sağlar. Faydaları arasında;

 • Dokuları yeniden canlandırma

 • Ödem ve iltihapları giderme

 • Ağrı oluşturan toksinleri temizleme

 • Kas, eklem, bel ve boyun ağrılarını azaltma vardır.

Robotik Rehabilitasyon ve Yatarak Fizik Tedavi

 • Skolyoz Rehabilitasyonu

 • Bel ve Boyun Ağrıları ve Fıtıkları

 • Eklem Ağrıları ve Kireçlenmeler

 • Spor Yaralanmaları

 • Donuk Omuz

 • Kalça ve Diz Protezi

 • Fibromiyalji

 • Karpal Tünel

Rehabilitasyon Uygulamaları

 • Serebral Palsi (CP)

 • Hemipleji ( Felç, İnme)

 • Multiple Skleroz (MS)

 • Parkinson 

 • Brakial Pleksus

 • Kas Hastalıkları 

 • Duruş ve Yürüyüş Bozuklukları

 • Spina Bifida (Myelomeningosel)

 • Çocuk Felci (Poliomyelit)

 • Omurga Kırıkları

 • Hidrosefali

 • Kardiyopulmoner Rehabilitasyon

 • Lenf Ödem

Skolyoz Schroth Egzersizleri

Omurga eğriliği (Skolyoz), önemli bir postural bozukluk ve omurga deformitesi ile seyreder. Çocukluk ve ergenlik çağındaki her 100 çocuktan 3’ünde karşılaşan ve sebebi bilinmeyen Skolyoz, erken tanı ve tedavi ile düzeltilebilir. Hafif ve orta dereceli eğriliklerde, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon tedavisi olarak uygulanan SCHROTH egzersizi (Skolyoz’a özel tedavi) ve kişiye özel yapılan bilgisayar destekli korse uygulaması ile eğrilik durdurulabilir ve cerrahi tedavi büyük ölçüde engellenebilir.

Dekompresif Traksiyon

Dekompresyon tedavisi, bel ve boyun fıtıklı hastalarda kullanılan ameliyatsız bir tedavi yöntemidir. Dekompresyon sisteminin arkasındaki bilimsel çalışmalar esas anlamıyla uzay programlarından ilham alınarak başlatılmıştır. NASA uzay araştırmalarında, yer çekimsiz ortamda astronotların omurgaları üzerindeki basıncın azaldığı, disk aralıklarının genişlediği ve bel ağrılarının rahatladığı gözlemlendi. Bu tecrübeden yola çıkarak geliştirilen Dekompresyon cihazı, ameliyatsız fıtık tedavisinde kullanılmaya başlandı.

Dekompresif Traksiyon tedavisi kimlere uygulanabilir?

 • Bel fıtıkları

 • Boyun fıtıkları

 • Siyatik ağrıları

 • Omurga kanal darlığı 

 • Faset (omurga eklemi) ağrıları

 • Omurga kireçlenmeleri (dejenerasyonu) 

 • Üzerinden 6 aydan fazla süre geçmiş başarısız bel fıtığı ameliyatı hastaları

bottom of page