top of page
beyin-ve-sinir-cerrahisi.jpg

Beyin ve sinir cerrahisi dalı , diğer ismi ile Nöroşirürji bölümünün ilgi alanı sinir sisteminin tedavileri cerrahi olan hastalıklarıdır. Hastanelerimizde bu kapsamdaki hastaların tanılarının konabileceği tüm radyolojik altyapı ve tedavi olanakları vardır. Dalımızın tedavisini yaptığı hastalıkları ana başlıklarla şöyle sıralamak mümkündür:

 • Omurganın boyun ve bel bölgesinde görülen fıtıklaşmalar (servikal ve lumbal disk hernileri ) Bu tür ameliyatlar mikroskop altında mikroşirürjikal yöntemlerle gerçekleştirilmekte ve hastalarımız ameliyat oldukları günün gecesini hastanede geçirdikten sonra ertesi gün taburcu edilmektedirler

 • Omurga rahatsızlıklarının neden olduğu ağrılı durumlarda değişik tedavi yöntemleri, örneğin radyofrekans olarak bilinen elektriksel uyaranlarla tedavi şekli

 • İlaç tedavisine yeterli olumlu yanıt vermeyen yüz ağrılı hastalarımızda benzer şekilde elektriksel uyaranla tedavi (radyofrekans)

 • Sinir sisteminin doğuştan ve gelişimsel hastalıkları şekil bozuklukları

 • Beyin ve omurilikde oluşmuş travmaya bağlı hasarlar

 • Beyinde görülen damar baloncuğu (anevrizma ) ve anormal damar yumağı (arteriovenöz malformasyon) ve benzeri damarsal hastalıklar

 • Beyin ve omurilikde oluşmuş iyi veya kötü huylu tümörler

 • Omurgada oluşmuş dejeneratif hastalıklar (omurgada kayma, şekil bozuklukları)

 • Kollar ve ayaklardaki sinirlerde görülen travmaya bağlı zararlar, ayrıca özellikle en sık örneği el bileğindeki sinir sıkışmaları ( karpal tünel hastalığı)

 • Özellikle kadınlarda menapoz döneminde kemik erimesi zeminide hafif darbeler sonucu oluşabilen omur kemiği kırıklarının ameliyatları (kifoplasti ve vertebroplasti ameliyatları)

 • Yaşamsal veya nörolojik bakımdan acil durumlarda 24 saat çalışan ameliyathanemiz ve ameliyat sonrası yoğun bakım üniteleriyle hasta tedavisi ve bakımı kesintisiz olarak yapılmaktadır.

Beyin ve Sinir Cerrahisi ilgi alanı içerisinde olan hastalıkların tanı ve tedavisinde yakın dallarla çok sıkı bir işbirliği halinde çalışmaktadır. Örnek olarak beyin ve omurilikte görülen bazı damarsal hastalıkların tedavisinde cerrahi tedavi dışında bir seçenek olan ve Radyoloji doktorlarının uyguladığı tedavi yöntemleri ( endovasküler embolizasyon ve diğer radyolojik teknikler) hakkında hastalarımıza ve hasta yakınlarına bilgi verilmekte ve radyoloji bölümü ile birlikte hastalarımızın durumları değerlendirilerek tedavi planı oluşturulmaktadır. 

bottom of page