top of page

رئیس انجمن گردشگری سلامت

"خودت را باور کن و باور کن که موفق می شوی، تو اولین منبعی هستی که در راه رسیدن به هدفت به آن نیاز داری"

Ercan KARAKUŞ، که در سال 1971 در منطقه گورون سیواس به دنیا آمد، در مدرسه ابتدایی و متوسطه در آنکارا تحصیل کرد. متعاقباً در سال 1988 تحصیلات دبیرستان نظامی خود را در مدرسه آماده سازی افسران چانکیری به پایان رساند و سپس در مدرسه رزمی مامک دوره کلاس و شاخه را گذراند و در سال 1989 در TAF مشغول به کار شد. او در بسیاری از استان های ترکیه به ویژه در استان های شرقی و جنوب شرقی آناتولی در زمینه های مختلف با موفقیت فعالیت کرد. سرانجام در سال 2014 در حالی که در اداره شعبه MEBS در ساکاریا مشغول به کار بود از کار خود بازنشسته شد. Ercan KARAKUŞ که در سال 2015 با گردشگری سلامت ملاقات کرد، به عنوان هماهنگ کننده عمومی انجمن گردشگری سلامت ترکیه در سال 2016 شروع به کار کرد، در طول این وظیفه آموزش هایی را در زمینه گردشگری سلامت برگزار کرد و به عنوان هشتمین هماهنگ کننده بین المللی گردشگری سلامت با کمیته های تدارکاتی خدمت کرد. با حمایت وزارت بازرگانی و با ایجاد انجمن خود سعی در حمایت از این بخش دارد. ارجان کراکوس متاهل و دارای 3 فرزند است. سیگار نمی کشد.

Adsız_edited.png
baskan-imza.png
bottom of page