top of page

Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

 

Kardiyoloji Kliniğinde tüm kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılabilmektedir. Örneğin; Hipertansiyon, koroner kalp hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, doğumsal kalp hastalıkları, ritim bozuklukları, kalp yetersizliği, kalp nakli, aort damarı hastalıkları ve periferik damar hastalıkları gibi.

Kalp damar ve dolaşım sistemiyle ilişkili tüm hastalıklar Kardiyoloji Kliniğinde değerlendirilerek tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca Kardiyoloji Kliniği bünyesinde aritmi ve kalp yetersizliği polikliniği mevcuttur. Kalp damar cerrahi kliniği ile beraber kalp nakli ünitesinin bir parçası olarak çalışan kalp yetersizliği ekibi, kalp nakli ihtiyacı olan hastaların belirlenmesi tanı ve takibi görevini üstlenmektedir.

KARDİYOLOJİ.jpg


Kardiyoloji alanındaki tüm teknolojik yenilik ve gelişmeler takip edilmektedir. Kardiyoloji alanında yapılan özellikli işlemlerin tümü kliniğimizde yapılabilmektedir. Bu işlemler TAVI (ciddi aort darlığında cerrahi gerekmeden aort kapağı yerleştirilmesi), Periferik damar girişimleri (karotis ve ekstremite girişimleri), ventriküler taşiaritmiler ve atriyal taşiaritmilerin endokardiyal ve/veya epikardiyal ablasyon işlemleri (cryoablasyon ve üç boyutlu görüntüleme eşliğinde radyofrekans ablasyonu), kompleks koroner arter girişimleri (bifürkasyon lezyonları ve kronik total oklüzyonlar), Kalp pili yerleştirilmesi işlemleri (ICD,CRT, v.b.). Ayrıca doğumsal kalp hastalıklarının tedavisinde perkutan olarak patent duktus arteriozus, atriyal septal defekt ve ventriküler septal defekt kapatılması ve romatizmal mitral kapak hastalığı tedavisinde mitral balon valvuloplasti işlemleri kliniğimizde yapılmaktadır. Kalp kapağı protezi olan hastalarda kalp kapağından oluşan defektlerin yine perkutan yolla kapatılması işlemleri yapılabilmektedir. Mitral yetmezlikte uygulanan perkutan mitraklip işlemleri kliniğimizde uygulanabilmektedir.

 

Bölüme Bağlı Üniteler:

Elektrokardiyografi (EKG):

Efor stress (Treadmill) testi:

Transtorasik Ekokardiyografi Ünitesi:

Transözofagial Ekokardiyografi (TEE) Test:

EKG Holter:

Tansiyon Holter:

Anjiografi Laboratuvarı :

 

Koroner Anjiyografi, kalbi besleyen atardamarların hastalığının tespitini sağlayan bir yöntemdir. Koroner anjiyografi kalbi besleyen atardamarların hangi bölgesinin ne kadar daraldığını tespit eder ve damar hastalığı yaygınlığına göre ilaç tedavisi, stent uygulanması veya bypass tedavileri gerekebilir. Koroner anjiografide kliniğimizde genellikle el bileği atardamarından yapılmakta ancak el bileği damarının işleme uygun olmadığı hastalarda kasık damarından bir kılıf yerleştirilerek işlem yapılmaktadır.

 

bottom of page